ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V BOJNICIACH
Web: zusbojnice.edupage.org/

Adresa školy: Sládkovičova 12 972 01 Bojnice

Kontakt: zastupkyne@zusvbojniciach.sk

Telefón: +421 902 913 203